Laserakupunktur

Postet av Sissel Nordgård 27.01.2010 kl. 21:08

LASER, hva er det?

LASER (Light Amplification Sedation and Emission of Radiation) er en lysforsterker som samler lys i en rettlinjet stråle med liten spredning slik at alle lysbølgene har samme takt og avgir samme mengden energi. Laserapparatet jeg benytter i behandlingen er en DAVE GS 88 Combi fra firmaet Leineweber Electronics i Tyskland og er verdens mest avanserte apparat for laserakupunktur, laserelektroakupunktur, laserøreakupunktur og energitesting. Den har en effekt på 10 milliwatt, og en bølgelengde på 650 nm. Apparatet har rødt lys.

LASER som akupunktur og biofysisk terapi.

Alle celler har svake elektromagnetiske frekvenser. Når de elektromagnetiske frekvensene forandrer seg, forandres også den biologiske/fysiologiske balansen i kroppen.

Energibalanse er selve grunnlaget for kroppens helse.

Laser som akupunktur og biofysisk terapi (fysioterapi) har allerede i mer enn 30 år med fordel blitt benyttet verden over. I stedet for å sette nåler i akupunktur punktene eller smertefulle muskelområder (trigger-punkter) stimuleres det med en svak laserstråle, såkalt ”soft-laser” som ikke avgir varme. Behandlingen er helt smertefri og uten skadelige bivirkninger. Små barn eller personer som ikke liker å bli stukket med nåler, behøver dermed ikke engste seg for ubehagelige opplevelser når de får behandling med laserakupunktur og laserbehandling.

LASER, hvorfor virker det?

Strålen fra en soft-laser går bare noen millimeter under huden. Virkningen synes derfor i første omgang å være begrenset til hud- og slimhinner. Men elektromagnetiske mikroimpulser fra de spektrale monokromatiske lysbølgene sender signaler via energibanene og det autonome nervesystemet til vitale områder i hjernen, slik at det settes i gang en prosess som kalles ”fotonisk intracellulær reaktivering”.

Yin/Yang-balansen gjenopprettes (se info om BFD). Viktige kroppsfunksjoner, blodsirkulasjonen og immunapparatet stimuleres og styrkes. Kroppen kan dermed delta i prosessen på en virkningsfull måte med det resultatet at den leger seg selv.