Første konsultajon

Postet av Sissel Nordgård 01.02.2010 kl. 23:07

Ved første konsultasjon bruker vi god tid til å samtale om problemene. I tillegg vil jeg stille en del spørsmål om den generelle allmenntilstanden, sykehistorien og medisinbruk. Dette er nødvendig for å få et helhetlig bilde av tilstanden og dermed kunne finne årsakssammenhengen til plagene.

Jeg er veldig opptatt av at KROPP OG SJEL ER TO SIDER AV SAMME SAK, at MENNESKET ER EN HELHET– Både psyke, kroppskjemi og skjelettstruktur påvirker oss og avgjør om vi er i balanse eller ikke. Musklene ser ut til å avspeile tilstanden i hele kroppen og viser om en er stresset eller avslappet. Skal du yte ditt beste må du være fleksibel og i balanse uansett hva oppgaven gjelder. Det er mange ting som påvirker denne balansen, ikke minst tankene våre. Det en gruer for eller sliter med, skaper stress, ubalanser og blokkeringer. Stressfylte tanker og følelser kan henge sammen med livssituasjonen din akkurat nå, men de kan også skyldes bekymring for fremtiden eller minner i kroppen om tidligere ubehaglige opplevelser. Kroppen gjør hele tiden så godt den kan for å tilpasse seg utfordringene og rette disse ubalansene opp igjen. Men noen ganger trenger den litt hjelp for å snu negative programmer og vaner, og du trenger hjelp for å få dette til.

Hvor mye tid vi bruker på denne samtalen, er veldig individuell. Noen ganger trenger noen rett og slett noen å snakke med. En som virkelig lytter og som kan være objektiv og samtidig medfølende. En som kan komme med andre vinklinger og perspektiver uten å fortelle deg hva du skal mene eller føle.

Jeg gjør så en del undersøkelser. Først starter jeg med tungediagnose (se egen informasjon), så sjekker jeg Bach Shu punktene bak på ryggen. Dette er punkter som ligger langs blæremeridianen, og som har betydning både for nakke/rygg og de indre organer i kroppen. Finner jeg låsninger her bruker jeg øreakupunktur med ASP nåler (se egen informasjon).

Tilslutt utfører jeg en BFD-test ( Se egen informasjon).

Når alle disse testene er gjort legger jeg opp en behandlingsplan.