BFD-test

Postet av Sissel Nordgård 27.01.2010 kl. 21:33

BFD, hva er det?

BFD (Bioelektronisk Funksjons Diagnose) er en funksjonstest utviklet i 1960 årene av den tyske lege Reinhardt Voll. Ved hjelp av et følsomt instrument med en skala fra 0-100 kan man teste ut den elektriske spenningen som finnes i energi lederne (meridianene). Dette er en helt smertefri test, og derfor veldig godt egnet også for barn.

MERIDIANSYSTEMET, hva er det?

Akupunktur-punktene er forbundet med hverandre gjennom 12 paralelle meridianer, seks Yin meridianer og seks Yang meridianer. Meridianene fungerer som elektriske ledere i huden, og går fra hendene til føttene, og føttene til hendene hvor de veksler mellom såkalt minus (- = Yin) og pluss (+ = Yang) energi (polaritet).

En stor del av filosofien bak akupunkturens virkemåte bygger på Yin/ Yang-prinsippet, som er hjørnesteinen i all kinesisk tenkning. Yin/Yang er spenningen eller balansen mellom to motpoler. I Østens filosofi innebærer dette at all sykdom oppfattes som forstyrrelser i den naturlige balansen mellom Yin og Yang.

BFD, kan man se hva som er galt?

Testen forteller ikke noe om én bestemt sykdom, men den er et godt hjelpemiddel til å finne ut hvor i kroppen det er ubalanse. En vil også til en viss grad kunne bedømme hvor omfattende ubalansen er.

Den elektriske spenningen mellom Yin og Yang meridianene veksler i kanten av neglebåndene. Derfor er det vanlig å benytte akupunktur punkter som ligger her når man tester. Hver meridian er forbundet med ett organ, kroppsfunksjoner og mange akupunktur punkter. Etter behandling vil oppfølgende tester vise om energibalansen er blitt bedre, noe som er viktig for å kunne se om den har gitt den ønskede effekt.