Nevroflexmetoden

Postet av Sissel Nordgård 11.12.2015 kl. 20:18

Nevrotapper bildetNevroflexmetoden:

Ryggsmerter og nakke/ skuldersmerter kan komme av muskelproblematikk med stramme muskler. Ofte står musklene i spenn og kan skape skjevhet i bekken og ubalanse i hele kroppen.
Med Nevroflex-metoden retter jeg opp skjevt bekken ved å jobbe opp muskulaturen, balansere og korrigere. Når bekkenet er i balanse, vil normalt smerter i rygg, nakke, armer ,ben, knær og føtter også lette.

Ved hjelp av apparatet NevroTapper stimuleres og aktiveres kroppens nervepunkter gjennom en patentert tappingteknologi, optimaliserte frekvenser og programmer. NevroTapper stimulerer mekanoreseptorer i nervepunktene på en unik måte, fjerner blokkeringer i nervesystemet og bidrar til å stimulere det generelle energinivået i kroppen. Blokkeringer i nervesystemet kan oppstå av mange årsaker som f.eks. mentalt stress over tid, fysisk stress eller forurensning og biokjemi som reduserer energinivået og kroppens evne til å helbrede seg selv. Et nervesystem med mange blokkeringer fører til at kroppen er mindre i stand til å helbrede seg selv, og kan føre til sykdomsbilder som er komplekse og vanskelig å diagnostisere. NevroFlex-behandlingen er basert på å stimulere kroppens egen selvhelbredelses- prosesser ved å styrke og aktivisere nervepunkter og nervesystemet.
NevroFlex metodikken bygger på teorien om å påvirke negative signaler refleksologisk (trykk-pulsering) og dermed kunne helbrede organismen.
Ved å bruke de kartlagte nervepunktene i NevroFlex-behandlingen som et «tastatur» aktiviseres nervesystemet og fjernes blokkeringer som forhindrer kommunikasjon og energiflyt. På denne måten gjenopprettes balansen i nervesystemet som forsterker kroppens egen helbredelsesprosess. Kroppens evne til å helbrede seg selv er enormt stor når de rette forutsetningene er til stede.

Vonde nervepunkter – kroppens signaler

Vonde nervepunkter er kroppens måte å signalisere en ubalanse eller blokkering. En rekke problemstillinger og sykdomsbilder kan behandles via de kartlagte nervepunktene. Ved å aktivisere og stimulere de vonde nervepunktene, vil du kunne behandle og forebygge en rekke sykdommer selv, i tillegg til å oppleve økt energi, mer vitalitet og balanse mellom kroppen og det mentale. Kroppens evne til å helbrede seg selv er enormt stor når blokkeringer i nervepunktene er borte. Økt energi i nervesystemet øker immunforsvaret i tillegg til økt fysisk styrke.

Optimal aktivisering av nervepunkter

Kjernen i NevroFlex behandlingen er apparatet Nevrotapper som er utviklet og designet i Norge for å gi nervesystemet en optimal stimulering og aktivisering. Det unike med apperatet ligger i tapping-mekanismen som stimulerer nerve-punktene og nervereseptorene på en ny og effektiv måte. Mekano-reseptorene i nervepunktene stimuleres av tappingpulsen fra apparatet som omdanner bevegelsesenergi til elektriske pulser som sendes ut i nervebanene. Denne pulsstimuleringen bidrar til å løse opp blokkeringer og øker energi-tilgang og flyt i nervebanene. NevroTapper stimulerer mange flere nerve-reseptorer enn det man klarer med hender/ fingre, da den jobber på med mekaniske pulsfrekvenser som dekker et mye større område. Den bruker minimalt med smertereseptorer som gjør at man opplever behandlingen som behagelig.

 

Ta kontakt for mer informasjon eller for bestilling av opprettingstime: https://timma.no/bodyflytromso

 

Tlf. 776 94 700 / 924 92 333

Nevrotapper hodet