NADA akupunktur

Postet av Sissel Nordgård 07.09.2023 kl. 13:21

NADA akupunktur hjelper blant annet for:

 

Immunforsvaret og hormonbalansen

Søvnforstyrrelser, mareritt, nattesvette

ADHD

Angst og depresjon

Uro, ustabil psyke, stress

Smerter

Konsentrasjon og hukommelse

Avhengighet og abstinenser

Spiseforstyrrelser

 

Navnet på de 5 NADA punktene og hva de er viktige for?

  1. Sympatikus
  2. Shen Men
  3. Nyre
  4. Lunge
  5. Lever

 

Sympatikus: Sympatikus balanserer aktiviteten i både det sympatiske og parasympatiske nervesystem. Derfor reduserer dette punktet ubalanser og har effekt på mange indre organer. Det korrigerer uregelmessigheter i hjerterytmen og for raske hjerteslag. Sympatikus har en avslappende effekt på indre organer. Punktet er bra blant annet for stressreduksjon, smertelindring, mage-tarm, svettetokter, nattesvette. Det benyttes også ved akupunkturbedøvelse.

Shen Men: ”Shen” betyr Sjel/Ånd på kinesisk og ”Men” betyr port. Punktet blir ofte kalt ”himmelens port”. Dette er det mest avslappende og beroligende punktet i øre-akupunktur. Det minsker stress, spenninger, smerter, angst, depresjon, søvnforstyrrelser, uro, utålmodighet og overfølsomhet. Shen Men har også en anti-allergisk effekt. Shen Men forsterker også effekten til alle de andre øreakupunkturpunktene. Dette punktet brukes også som ”speed-punkt” dvs. et punkt som setter fart på effekten til de andre.

Nyre: I tradisjonell kinesisk medisin (TCM) ansees nyren for det organet som inneholder kroppens grunnenergi – den som gjør at vi utvikles og modnes både fysisk og psykisk. Nyren avgjør personens livskraft og livslengde. På det psykiske planet kan vi se nyrenes energi ved om personen har mye eller lite frykt og tretthet. Har den nedsatt nyreenergi blir mennesket lettere redd og har oftere skrekkfylte opplevelser som sliter fysisk på nyren. Er det god nyreenergi har de seksuell energi og reproduksjon fungerer optimalt. Nyren har ansvaret for skjelettet, hodehåret og tennene. Vi benytter også nyrepunktene ved urinveisproblemer eller ørelidelse. Nyren er et utrensningsorgan, og ”sjefen” for utrensingsdelen i tykktarmen, endetarmen, som skal befri blodet og kroppen for toksiner. Når nyren ikke klarer å skille ut ”giften” påvirkes sentralnervesystemet negativt. Om kroppen er belastet med toksiner skal nyren behandles.

Lunge: Problemer med luftveiene, som astma, forkjølelsessymptomer, hoste, rennende nese, diarè eller forstoppelser. Lungen er også et smertelindrende punkt. Om lungens energi er svak oppstår det ulike symptomer både i kropp og sjel. Personene kan få pusteproblemer, enorm tretthetsfølelse, svak stemme, ødem, hudproblemer, svettetokter, vannlatingsproblemer og hyppige forkjølelser. Nedsatt energi her er ofte et tegn på sorg – en blir lettere trist og sorgfull og dette sliter mye fysisk på lungen. Har man god energi blir man modig, kreativ, intuitiv og rettferdig. Lungen er et utrensingsorgan. Om kroppen er belastet med toksiner skal lungen behandles.

Lever: Leverens oppgave har, ifølge TCM, å føre blod og energi rundt til alle de andre organene og det er derfor en katastrofe om den stagnerer og ikke får utført sin oppgave. Stagnert energi kan blant annet gi høyt blodtrykk, menstruasjonssmerter og migrene. På det psykiske planet kommer nedsatt energi til uttrykk som sinne, aggressivitet, frustrasjon og depresjon. Ved de nevnte symptom er det leveren man skal behandle. Leveren er et utrensningsorgan som har til oppgave å befri kroppen for toksiner (eks. alkohol, narkotiske stoffer ol.). Dette punktet kan også benyttes ved lidelser i øynene.

 

Effekten og hvor ofte anbefales NADA-behandling:

Effekten av NADA-behandlingen kan bli langtidsvirkende. I begynnelsen trenger mottaker hyppige behandlinger, men etter hvert kan det gå lengre tid mellom hver behandling, men fremdeles oppleves det som om man får en større indre harmoni.

FASE 1 med akupunktur 3-6 ganger i uken i 2-4 uker

FASE 2 med akupunktur 2-3 ganger i uken i flere uker

FASE 3 med akupunktur etter behov 1-4 ganger i måneden

 

BEHANDLINGSTID: 30-45 min.

PRIS: 200,-

Kontraindikasjoner:

Det finnes svært få som ikke kan motta NADA-protokollen.

  • De som har sykdommer som krever lavt immunforsvar (eks. reumatiske sykdommer), og bruker biologisk medisin for å holde immunforsvaret nede, skal ikke ha NADA.